| Restauratie | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5 |
 

Restauratie: Fase 5
CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN HET RESTAURATIEPROCES VAN DE BLAZER TX 33

Week 31 spanten, achterschip opmaken en uitzagen, waarna construeren.   wk31
       
Week 33 aanvang van de constructie van de motorfundatie. Uitlijnen en monteren   wk33
       
Week 35 de spanten/dekenpoten achter- en middenschip zijn allen gemonteerd.   wk35
Week 37 Trog construeren en monteren. Zagen van dekbalken voor het middenschip. Afmaken van de dekenconstructie. Afdoppen van deken en trog.   wk31
       
Week 39 Aanbrengen van dekblaken ( middenschip) Aanvang opmallen van wegering in het achterschip. Uitzagen van lijfhout.   wk33
       
Week 41 Zagen van wegering en construeren. Slopen van zeildoft. Aanvang maken oplangens in het zeilwerk, zoals het opmallen en zagen ervan. Zagen van zeildoft.   wk35
       
Week 46 Spanten voorschip opmallen en uitzagen, waarna construeren, foto 0972 Betreft: oplangers / zitters.   wk35
       
Week 47 Spanten voorschip opmallen en uitzagen, waarna construeren, foto 1023 Betreft: oplangers / zitters.   wk35
       
Week 48 Zeildoft opmeten en zagen en schaven en construeren, Schroefaskokergat geboord.
Restant spanten voorschip plaatsen.
  wk35
       
Week 49

Mast spoor construeren. Aanvang van de produktie van de banden in de kop van de blazer.
Produktie van droge naadstuk. (ken)

  wk35
       
Week 50 Maken van de waterbalk en het aanbrengen van het “dek droge naadstuk”.Plaatsen van de banden in de kop van de Blazer.   wk35
       
Week 51 Banden plaatsen in het voorschip.
Constructie waterlijst in het achterschip gereedmaken. Dekspanten achterschip plaatsen
  wk35
       
Week 52 Waterlijst achterschip monteren, brandstoftank plaatsen. Schroefaskoker aanbrengen.  Luikhoofd personeelsverblijf construeren   wk35
 

2007

   
Week 1 Oplangers in voorschip opmallen en zagen. Oplangers construeren “soldatengat”opmallen en zagen en construeren. DAF motor afmonteren en proefdraaien.   wk35
       
Week 2 Wegering in het voorschip [BB] zagen, branden, inkappen en monteren.   wk35
       
Week 3 Wegering in het voorschip [SB] zagen, branden, inkappen en monteren.   wk35
       
Week 4 Wegering en omlopers [BB en SB] zagen, inkappen en monteren.   wk35
       
Week 5

Aanvang met montage van de plechtbalken. Tevens aanvang van de productie van het schijnlicht, trappen, luiken en rooster op de trog.

  wk35
       
Week 6 Montage plechtbalken en luikhoofden construeren. Aanvang van de productie van de zijzwaarden.   wk35
       
Week 7 IJzer en gesmeed beslag voor het roer gereed. Het smidswerk verplaatst zich nu naar bevestigingsbeugels voor de ophanging van de zwaarden. Daarna zal het zwaard beslag geproduceerd worden. Plechtbalken voorschip gereed.
wk35
  wk35
       
Week 8 De lijfhouten van voorschip en middenschip worden opgemald en gezaagd en voorzien van droge naadstukken.   wk35
       
Week 9 Construeren van lijhouten voorschip/ middenschip. Produktie lijfhouten achterschip. Aanvang van binnenboeisel in het voorschip (opmallen en zagen/branden) Ankerspil gereed.   wk35
       
Week 10

Binnenboeisel voorschip SB construeren en monteren. Mallen van kromboord zagen en pas maken.

                 
  wk35
       
Week 11

Kromboord SB monteren. Mallen maken van het potdeksel, zagen en branden.
Dit betreft het achter-, midden-, en voor-schip.

                 
  wk35
       
Week 12

Binnenboeisel B.B. construeren en monteren. Mallen van kromboord zagen en pas maken.

                
  wk35
       
Week 13

Kromboord B.B. monteren. Mallen maken van het potdeksel, zagen en branden.
Dit betreft achter-, midden- en voor-schip.

  wk35
       
Week 14

Binnenboeisel SB/BB opmallen, zagen, branden en monteren.
Betreft midden en achter schip.

Afdoppen van de huid S.B.
Aanvang opwerken van de huidgangen SB.

  wk35
       
Week 15

Opmallen zetboorden SB. Zagen en branden plus monteren.
Opmallen, zagen en branden van de sluitgang plus montage.
Opwerken van de huid.

  wk35
   
Week 16

Start met de reconstructie van de plecht. Opmallen Van de B.B. sluitgang. Zagen van achterste deel.

  wk35
       
Week 17

Reconstructie van e plecht (vervolg) Op mallen van de B.B. sluitgang. (midden en boegdeel) en zagen.

  wk35
       
Week 18

einde reconstructie plecht, start met montage Reconstructie van het middendek en stuurkuipdek. Branden van de B.B. sluitgang.
( midden en boegdeel) Montage strijkklamp.

  wk35
       
Week 19

Einde reconstructie middendek en stuurkuipdek. Montage van de B.B. sluitgang. Afbouw van het achterhuisje.

  wk35
       
Week 20

Inmeten van krophout, zagen en construeren. Opwerken Van B.B. huidgangen. Twee scheepstrappen gereed, alsmede de twee Schijnlichten. Afdoppen van de drie dekken en het vlakken er van.

  wk35
       
Week 21

Schuren van de dekdelen. Construeren van bolders op het voorschip ( totaal 4 stuks)

  wk35
       
Week 22

Motor en systemen rond de motoer afmonteren en proefdraaien.

Breeuwen van de diverse dekken.

                     
  wk35
       
Week 23

Breeuwen van de dekken en laatste breeuwwerk aan de romp (buitenzijde) van de blazer.                                                              

                     
  wk35
   
Week 24

wk35Rubberen van de deknaden. Afkitten van de naden aan de onderzijde en zijkanten van het schip en afwerken.

                    
  wk35
       
Week 25

Schuren van de dekken en de romp van het schip.

  wk35
       
Week 26

Monteren van de bolders op het voorschip. Aanbrengen van diverse koperen afdichtingsstrippen.

                   
  wk35
       
Week 27

Construeren van de “ Beretanden” en kluisborden. Monteren en afpotdekselen van het voorschip. opstellen van de ankerspil en aanbrengen van het roerbeslag.

                   
  wk35
       
Week 28

Montage van de de diverse luikhoofden. Aanbrengen van diverse loden afwaterings systemen in de dekken.

  wk35
       
Week 29

Aanvang schilderen en conservering werkzaamheden, zowel binnen als buiten.
Vlak voorzien van anti-aangroei coating.

                 
  wk35
       
Week 30

Diverse kleine timmerklussen zoals het maken van de kaanplaten en dolboordenin het achterschip. Conservering en schilder werkzaamheden.

  wk35
       
Week 31

Afmonteren van blokroosters voor de trog. Aanbrengen van deurtjes in het achterhuisje. Roer afhangen. Conservering en schilder-werken. Afhangen van de zwaarden.

                
  wk35
Week 32

Laatste nog niet afgemaakte klussen afronden. Schip transport gereed maken.
Afmonteren mast beslag. Mast transport gereed maken.

                
  wk35
     
Week 33

Maandag 12 augustus schip en mast op transport naar Fa. Bloemsma.
Donderdag 16 augustus TX 33 te water!

Najaar 2007 aanvang met timmeren van het interieur.

 
       
Week 35

Aanvang intimmering van het vooronder. Construeren van het hoofd schot. Zagen en bewerken van knieen voor mastbank.

                
  wk35
       
Week 36

plaatsen van de knieen onder het zeilwerk. Aanpassen van de ankerspil. Produktie van diverse klampen. De “knecht”, etc.

  wk35
       
Week 37

Constructie van deur schot en lengte schotten Stuurboors  en Bak Boord.

                
  wk35
       
Week 38

Intimmeren van B.B. bedstee en bijbehorend kastje.

                
  wk35
       
Week 39

Intimmmeren van S.B. bedstee en bijbehorend kastje

                
  wk35
       
Week 40

Intimmeren van toiletruimte en voorzien van vloertje.

                
  wk35
       
Week 41

Construeren van S.B. Bank en “ dwarsbank” en B.B. bank.

                
  wk35
     
Week 42

vakantie van de scheepstimmerlieden.
N.B. Momenteel wordt gewerkt door 1 timmerman en een stagiair.

                
 

 

Week 49 – 50 – 51 niet aan de Blazer gewerkt.

 
       
Week 52

afmaken van het motorkamerschot, produceren van diverse deurtjes,( lenget kooien, schot schippers verblijf, toilet ruimte, vooronder en Motorkamer schot, kastjes.)

                
  wk35
       
 

2008

   
Week 3

aftimmeren van lenget kooien in het voorschip en kabelgat.
Vloertjes in machinekamer construeren en monteren.
Deurtjes afhangen.

  wk35
       
Week 4

Aanzet tot constructie van de schouw in het vooronder.
Laatste timmer details afmaken.

  wk35
     

WEEK 5 t/m 9 is er niet gewerkt aan de Blazer.

 
       
Week 10

Aanvang van het schilderwerk interieur, teven opstarten van kleine timmeractiviteiten.

  wk35
 

 

 
Week 11

Schilderen interieur. Plaatsen van ankerspil en div. timmerklusjes.

 
 

 

 
Week 12 Motor gebruiksgereed gemaakt. Schilderen interieur. Plaatsen van de “knecht”. Giek voorzien van ijzerwerk.  
 

 

   
Week 13

Hellingen van de Blazer ( krabben en conserveren)
Schilderen interieur
Zwaard talie constructie aangepast

Blikken voorzien  van schijven en conserveren.
  wk35
 

 

 
Week 16

Afvoeren loods Fa. Heddes-bouw naar Klakovens.
Bunkeren van brandstof
Conserveren van de dekken
Aanschaffen van toilet/Kooktoestel en diversen.

Huishoudelijke artikelen.
 
 

 

 
Week 17 Laatste loodjes. Het schip moet op Koninginnedag gereed zijn. Puntjes op de i zetten.  
 

 

 
Week 18/19 Prominent aanwezig tijdens bezoek Koningin in Makkum.   wk35
 

 

Week 20/21

Zie verslag reportage Theo Leeuwenburgh over het Wieringerzeilmakerscollectief.

wk35

Eind mei de TX 33 Poolster zeilt retour naar makkum.

  wk35