| Restauratie | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4| Fase 5 |
 

Restauratie: Fase 1
CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN HET RESTAURATIEPROCES VAN DE BLAZER TX 33

Week 26 Het schip opstoppen voor
restauratie.
     
       
28-29 juni Sloop van de ijzeren beplating rond kielbalk
Met hulp van: Bas van Ditzhuizen (stud. TU Delft),
Hugo Schuitemaker en Jasper van Vliet .
 
       
Week 28 10 juli Aankomst en opslag hout.
Vervolg sloop van vlak / kiel en
stevenbeplating.
 
 
       
Week 31 Verdere ontmanteling van ijzeren
beplating en sloop van oude eiken kielbalk/voorsteven en interieur.
Verwijderen van mast en roer welke nog op en aan het schip aanwezig waren.Kielbalk pas maken.
 
 
     
Week 32 Kielbalk monteren (richten en
bevestigen).
Mallen maken van voorsteven.
Demonteren van de DAF-motor.
Aanvang maken met het zagen van
de voorsteven.
Met hulp van 3 assistenten van
'Herstelling'.
 
       
Week 33 Voorsteven monteren.
Het maken van de mal-
len voor de vlakdelen.
Zagen van de vlakdelen.
 
   
Week 34 Plaatsen van de eerste
vlakdelen. Het verder slopen van
de ijzeren beplating.
 
       
Week 35 Mallen maken van de buitenste vlakdelen.
Leggers opmallen en uitzagen, waarna monteren.
 
       
Week 36 Spijkers smeden, buitenste vlakdelen uitzagen en aanbrengen. Kimgang stuurboordzijde slopen (voorste deel)

 
       
Week 37 Kimgang bakboordzijde slopen (voorste deel)
Het schip in de kop extra opstoppen.
Mallen maken van S.B. kimgang.

 
       
Week 38 “voorlopig” laatste leggers aanbrengen.
Slopen van voor- en achterschot.
Achter steven slopen. S.B. Kimgang monteren ( voorste deel ).

 
       
Week 39 Opmallen van schotten. Mal voor B.B. Kimgang maken
En monteren ( vòòrste deel ). Voor en achterschot zagen.

 
       
Week 40 B.B. en S.B. achterste kimgangen slopen
en mallen maken.
Achtersteven opmallen en zagen


 
       
Week 41 B.B. en S.B. achterste kimgangen monteren en achtersteven aanbrengen.


 
Eind fase 1.

Dit overzicht wordt weer geactualiseerd op het moment dat fase 2 aanvangt. Informatie hierover zal bekend gemaakt worden in de Blazerbrief. ( Zie Nieuws).