Wordt Sponsor van de Blazer TX33 Poolster

Ook nu is het mogelijk sponsor te worden van de Stichting Behoud Blazer.
Onze Stichting is ANBI erkend door de Belastingdienst. U kunt uw bijdrage dus zonder schenkingsrecht doneren. Eventueel kunnen wij bemiddelen bij het opstellen van een schenkingsakte. Uw bijdrage komt geheel ten goede van het Onderhoudsfonds. De exploitatie en onderhoud geschied zoveel mogelijk met vrijwilligers, die geheel belangeloos hun bijdrage leveren. De kosten die gemaakt worden betreffen de inzet van specialistische vakmensen en materialen e.d. U wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de besteding van de middelen. Voor nader informatie kunt u onze nieuwe website www.tx33.nl raadplegen en/of contact opnemen met het bestuur.