Stichting Behoud Blazer

Oprichting stichting
Op initiatief van de Vereniging Botterbehoud is de Stichting Behoud Blazer opgericht, die zich er voor inzet om met het 'Project TX 33' de blazer van een wisse ondergang te redden. Op 11 februari 2000 werd het schip door de Stichting Behoud Blazer aangekocht en op 16 februari werd de blazer van zijn ligplaats in Weesp overgebracht naar Kortenhoef, waar het een voorlopige ligplaats heeft, totdat de beslissing is gevallen waar de TX33 gerestaureerd gaat worden.

Belang van het project.
De Stichting Behoud Blazer stelt zich met de restauratie van de blazer TX33 het volgende ten doel:

1. Behoud varend erfgoed.

Met de restauratie van de blazer TX33 wordt een belangrijke, nu nog ontbrekende, schakel toegevoegd aan de vloot van authentieke zeilende vissersschepen van de Vereniging Botterbehoud. De blazer zal worden opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten wat beheerd wordt door de Stichting Service en Adviesbureau Industrieel Erfgoed Nederland (STABIEN).

2. Cultuurgeschiedenis van de kustvisserij.

In Zeeland heeft men nog enkele schepen, zoals de hoogaars en de hengst, die herinneren aan de zeilende visserij. Zo bewaren ook de Zuiderzee plaatsen nog een belangrijk stuk cultuurhistorie met schepen als botters,aken en nog vele andere scheepstypen in hun havens. Door de laatste authentieke blazer te redden van de ondergang kan er een bijdrage worden geleverd aan het vastleggen van de historie van de visserij op de Noordzee en de Nederlandse wadden. Dit gebeurde niet alleen vanuit de havens van Texel, Terschelling en de Friese kust maar ook vanuit plaatsen als Ouddorp en Goedereede. Hierbij gaat het zowel om de historie van de visserij als van de handel. Zo leverden bijvoorbeeld de Texelse blazers hun levende oesters af aan de Prins Hendrik Kade in Amsterdam.

3. Voorlichting en documentatie.

Al tijdens de restauratie zullen op verschillende manieren, bijvoorbeeld doormiddel van de Blazerbrief, belangstellenden op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project. Ook zal er gelegenheid geboden worden het restauratiewerk op de bouwplaats te volgen.
Na de restauratie zal er een vaarprogramma komen waarbij voorlichting en educatie een rol zullen spelen.