ZIJ BLAZEN WIND IN ONZE ZEILEN!
SPONSORS:
Edgar Doncker Fonds Dorus Rijkers Fonds Radio Holland
DAF Noord-Holland Herstelling Den Helder Wieringer Zeilmakerscollectief
VSB Fonds Kop & Munt Projectbureau Almenum Houtzagerij
Elise Mathilde Fonds Noordstad Verzekeringen Firma Bos
K.F. Hein Fonds Provincie Noord-Holland Gemeentelijke Sociale Dienst/zwf
Touwfabriek Langman Coöp. Visafslag Den Helder-Texel Fa. Alkema gereedschappen
Prins Bernhard Cultuurfonds Kon. Houthandel Eecen Fa. Bergsma groothandel
TESO Veerdienst G.P. Groot Containerservice I H C Holland/Merwede
Cultuurfonds Bouwfonds Twickel Houthandel/Zagerij Bouwgroep Dijkstra/Draisma
W. de Vries & Zn. transportbedrijf Heddes Bouw Provincie Fryslân
Vereniging Botterbehoud Nestinox Bevestigingsmaterialen Gemeente Wûnseradiel
ANWB Fonds C.I.V. Den Oever Stichting Bolsward/Drongrijp
Van Voorden Voortstuwing Fam. Drijver  
     
BEGUNSTIGERS:    
Bramson Sleepvaartbedrijf  Ron Roem/fotografie Steven Hopman/ scheepsmodellen
Cardo Holding B.V. mr. Hylke Tromp/adviezen P-Projects
Peter Dorleijn, tekenaar/schrijver mr. Linda Brouwers/adviezen Stichting Nautische Monumenten
Expo-Line Clixicon/ itc-ondersteuning Particuliere Certificaathouders
Maarten Fokke, jachthaven Antje van der Werf, kunstenares Weijermans & Stevens, notarissen
Fries Scheepvaartmuseum Restauratiecommissie FONV Fam. A & D Visser Makkum
     

leden Comité van Aanbeveling

   
J.G.A. Baas, burgemeester van de gemeente Enkhuizen,  
H.B. Bruijn, lid Provinciale Staten Noord-Holland,
M. Drijver, nazaat Cornelis Drijver (1e eigenaar TX33),
K. Helder, voorzitter Vereniging Botterbehoud, wethouder gem. Wûnseradiel
drs. E.H.T.M. Nijpels, Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân,
drs. J.M. Staatsen, burgemeester van de gemeente Den Helder,
J.J. Zwartveld, oud-directeur Coöp. Visafslag Den Helder/Texel,

drs. Th. Piersma, burgemeester gemeente Wûnseradiel

 

ADRES EN BANK GEGEVENS: BESTUUR
Stichting Behoud Blazer
Postbus 3081
3003 AB Rotterdam
e-mail: liesbethgadron@blazerbehoud.nl
mobiel: 06 - 53 393 498
website: www.blazerbehoud.nl
bankrekeningnummer:
37.83.86.042 ten name van
Stichting Behoud Blazer
voorzitter:
Philip Roosegaarde Bisschop
penningmeester:
Rolf Gerssen
secretaris:
Liesbeth Gadron Overgaag
leden:
Richard Klaver
Aernout de Sitter
Ronnie Dekker-Timmerman
Piet Dekker