PERSBERICHT

EEN NIEUWE BEHUIZING VOOR DE BLAZERTX33
KALKOVENS 19, 8754 GP MAKKUM

 

De BlazerTX33 is vandaag, 20 januari 2007, onder stormachtige omstandigheden verhuisd  van de Houtmolen 3a naar haar nieuwe restauratiewerkplaats aan de Kalkovens 19 te Makkum. Daar heeft zij haar onderdak gevonden in de loods van Aardappelhandel en Loonbedrijf in gewasbescherming Oostenveld.

Vanmorgen werd, onder deskundige leiding van de heren Douwe en Auke Visser en gebruik makend van het transportmaterieel van de Fa. Runia uit Nijemirdum, de Blazer op transport gezet. Na een uurtje van voorbereidingen werd de TX33 op transport gezet, waarna zij luttele minuten later, haar nieuwe standplaats bereikte.

Het transport werd mogelijk gemaakt met de hulp van vele vrijwilligers en werd verder gadegeslagen en uitgeleide gedaan/verwelkomd door vele belangstellenden.

Het bestuur van de Stichting Behoud Blazer hoopt dat zij, evenals op de vorige locatie, vele bezoekers mag ontvangen. Op de website www.blazerbehoud.nl is informatie te vinden over ondermeer de openingstijden van de restauratieloods, de mogelijkheden van een georganiseerd bezoek en/of Open Dagen.

Medio zomer van 2007 zal de BlazerTX33 opnieuw te water worden gelaten. Activiteiten omtrent dit evenement kunt u gedurende het jaar tegemoet zien.

 

NOTE REDACTIE:
Voor meer informatie verwijzen wij naar:

de heer Richard Klaver onder telefoonnummer [0224] 55.20.65 en mevrouw Liesbeth Gadron onder mobiel nummer 06 – 53.39.34.98

 


Secretariaat:

Liesbeth Gadron
E-mail: lgadron@dertig32.com
Website: www.blazerbehoud.nl
Bankrek.: 37.83.86.042 t.n.v. Stichting Behoud Blazer