DE BLAZERTX33 IS VERHUISD NAAR MAKKUM

De BlazerTX33 heeft een nieuw onderkomen gevonden!
Aan de Houtmolen 3a - 8754 GJ Makkum kunt u de restauratiewerkzaamheden van de Blazer opnieuw volgen.

Het Bestuur van de Stichting Behoud Blazer heeft de beslissing tot verhuizing genomen nadat de ondersteunende financiële middelen, ten behoeve van de Blazer, in Noord-Holland bleken opgedroogd. Vanuit Friese overheden en bedrijven werd begin 2005 echter de helpende hand toegestoken. Dat zorgde in de zomer van 2005 ervoor, dat de Blazer van Den Helder naar Makkum kon verhuizen. Een periode van 3 jaar in Den Helder werd daarmee definitief afgesloten.

Wij ontvangen u graag op de Houtmolen in Makkum, waar u ook kennis kunt nemen van de activiteiten van een bijzonder re-integratieproject van langdurig werkzoekenden, dat met ondersteuning van de ISD-zuidwest Friesland wordt uitgevoerd rondom de Blazer. Mede dankzij hun vakmanschap kon de inrichting van de bezoekers - annex tentoonstellingruimte worden gerealiseerd!

Uw financiële steun zullen wij [ook in de toekomst] blijvend waarderen! Ons streven blijft om de zomer van 2007 de BlazerTX33 opnieuw te water te laten!