LOCATIE, OPENINGSTIJDEN EN WERKSCHEMA 2007

LOCATIE:
KALKOVENS 19, 8754 GP MAKKUM

BEZOEK:
Voor publiek gelden de volgende afspraken ten aanzien van het bezichtigen van de Blazer.
Expositieruimte en schip zijn van maandag t/m vrijdagmorgen te bezichtigen. Omdat onze timmerlieden druk zijn met timmeren en wij [nog] niet geoutilleerd zijn voor rondleidingen, is de bezichtiging alleen mogelijk op eigen gelegenheid. Wilt u de Blazer bezichtigen met een gezelschap dan verzoeken wij u om dit schriftelijk aan te melden bij het secretariaat.

WERKSCHEMA:
de scheepstimmerlieden van de Blazer TX33 werken tot nader order van

maandag t/m woensdag van 08.00 uur – 17.00 uur.
de “lerende” werkers vanuit het ISD werken het jaar 2006 van:
maandag t/m donderdag van 08.00 uur -12.30 uur & 13.00 uur – 16.30 uur en
op vrijdagochtend van 08.00 uur – 12.00 uur.